fbpx

Zemes un medību tiesību noma

Zemes noma

SIA “Kurzemes Mežsaimnieks” īpašumā ir vairāk nekā 200ha lauksaimniecībā izmantojamo zemju, tāpēc, lai efektīgāk apsaimniekotu mūsu īpašumā esošās zemes, slēdzam līgumus par meža platību un lauksaimniecības zemju iznomāšanu.

Ja ir interese par lauksaimniecības zemes iznomāšanu, zvaniet mūsu nekustamā īpašuma speciālistam un mēs mēģināsim piemeklēt Jūsu prasībām atbilstošu īpašumu. Tālrunis saziņai – 27884469

Medību tiesību noma

Esam pretimnākoši medniekiem un labprāt slēdzam nomas līgumus ar mednieku kolektīviem visā Latvijā par mūsu īpašumā esošo mežu platību iznomāšanu medību organizēšanai. Šobrīd sadarbojamies jau ar vairāk nekā 40 mednieku biedrībām un kolektīviem no visas Latvijas.

Lai noslēgtu medību līgumu, aizpildiet līguma formu un 3 līguma eksemplārus nosūtiet mums pa pastu uz adresi Vecā ostmala 10, Liepāja, LV-3401

Līguma formu iespējams apskatīt šeit.

Sīkākai informācijai zvaniet – 27884469

Sazinies ar mums zvanot vai uzdod savu jautājumu šeit